Mapa regionu, gdzie znajduję się omawiany odcinek, informacja że przetarg został ogłoszony
17.02.2023

Bliżej podróży koleją z Chabówki do Nowego Sącza

Małopolska zyska nowe połączenie, dzięki modernizacji linii kolejowej Chabówka – Nowy Sącz. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły kolejny przetarg na odcinek: Rabka Zaryte – Mszana Dolna. Dzięki inwestycji zwiększy się dostępność pasażerów oraz komfort i bezpieczeństwo podróżowania. Wzrośnie także atrakcyjność kolei w województwie, jako ekologicznego środka transportu.

Dzisiaj ogłoszono postępowanie przetargowe na modernizację odcinka Rabka Zaryte - Mszana Dolna (lk 104). Przetargi pozwolą na realizację inwestycji ważnej dla rozwoju kolei.

Inwestycja PLK S.A., sprawi, że po latach na linię nr 104 Chabówka – Nowy Sącz, wrócą pociągi. Przygotowana zostanie trasa dla wygodnych, regularnych połączeń pasażerskich. Zwiększy się dostęp mieszkańców do kolei oraz komfort i bezpieczeństwo podróżowania ekologicznym środkiem transportu. Nowa trasa umożliwi tworzenie coraz lepszej oferty dla podróżnych.

Mieszkańcy południowej Małopolski od dziesięcioleci czekają na powrót pociągów na trasę łączącą Rabkę i Chabówkę z Nowym Sączem. Rząd konsekwentnie dąży do spełnienia tego ich marzenia. Wkrótce będą mogły rozpocząć się prace budowlane, zatem projekt Podłęże-Piekiełko wkracza w fazę realizacji – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Przetarg ogłoszony na kolejny odcinek Rabka Zaryte – Mszana Dolna pozwoli na realizację prac na linii Chabówka – Nowy Sącz i reaktywowanie trasy dla prowadzenia ruchu kolejowego. A to oznacza zwiększenie dostępności i możliwości komunikacyjnych dla podróżnych. Inwestycja przyczyni się rozwoju kolei w Małopolsce i korzystnie wpłynie na środowisko – powiedział Piotr Majerczak, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W zakresie prac na odcinku  Rabka Zaryte – Mszana Dolna, jest m.in. przebudowa przystanków osobowych i stacji w celu zapewnienia dostępności i komfortu wszystkim podróżnym. Na stacji Mszana Dolna i na przystankach Mszana Dolna Marki i Raba Niżna, wybudowane będą nowe, wysokie perony, ułatwiające wsiadanie do pociągów. Na peronach znajdą się wiaty, ławki, tablice informacyjne i oznakowanie. Wsparciem w komunikacji dla osób niewidomych i niedowidzących będzie oznakowanie z systemem ścieżek naprowadzających. Na stacji Mszana Dolna, dostępność dla wszystkich podróżnych zapewni dodatkowo budowa przejścia pod torami z windą.

Inwestycja na linii Chabówka – Nowy Sącz, obejmuje również budowę nowych torów wraz z elektryfikacją trasy oraz przebudowę przejazdów kolejowo-drogowych i urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Ważnym elementem będzie także modernizacja i budowa nowych obiektów inżynieryjnych, m.in. budowa mostów w Mszanie Dolnej nad rzeką Raba i Mszanka. Prace zapewnią sprawny i bezpieczny ruch kolejowy.  

PLK S.A. przygotowują połączenie kolejowe „Podłęże – Piekiełko”, które obejmuje modernizację i elektryfikację trasy Chabówka – Nowy Sącz oraz budowę nowej linii, łączącej Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną. Ogłoszone przetargi, to istotny krok w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego. W drugim kwartale br., planowane jest wszczęcie kolejnego postępowania przetargowego dla odcinka Limanowa – bocznica Klęczany. Zakres podstawowy w ogłoszonych przetargach planowany jest do finansowania ze środków Krajowego Planu Odbudowy.


Kontakt dla mediów:
Dorota Szalacha
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 694 480 153

Galeria

udostępnij drukuj